Familie- en systeemopstellingen

NAJAARSPROGRAMMA 2020

Begeleid door: Dr. Jan Devriendt (www.jandevriendt.be) uit Zelem        

Wat zijn opstellingen?

Opstellingen zijn een ervaringsgerichte methodiek om snel in contact te komen met persoonlijke dieperliggende, onbewuste patronen. Deze patronen zijn erg bepalend voor onze fundamentele zijns-kenmerken en basis-houdingen in het leven. Door deze patronen in een opstelling letterlijk “onder ogen” te kunnen zien, komt er ruimte om ze meer bewust te integreren en er vrijer mee om te gaan.

Er wordt gewerkt in kleine groepjes, waarin we beurtelings vraagsteller of “representant” zijn in een opstelling, of gewoon de cirkel van het werk mee dragen.

Je geeft steeds zelf aan welke van deze 3 rollen wel of niet passend voelt voor jou.

Je hoeft voor een opstelling niets te kunnen, enkel bereid zijn open te staan voor de eigen fysieke en emotionele ervaringen van het moment.

Wanneer we in ons dagelijks leven situaties tegenkomen waar we bewust geen vat op krijgen of herhaaldelijk tegen aan lopen, kan een opstelling helpen om op een dieper niveau aan verandering of herstel te werken.

Zowel vragen rond chronische ziektes en klachten als moeilijke thema’s in relaties, werk, familie… kunnen aan bod komen.

Doorgaans leidt de opstelling niet zozeer tot heel concrete en pasklare antwoorden, maar wel tot opluchting, een vrijer gevoel, een beter begrip van de eigen dagdagelijkse realiteit, een duidelijker zicht op een mogelijke eigen ontwikkelingsweg, en dit voor àlle aanwezigen.

Concreet in praktijk 22:

Gezien de verstrengde maatregelen gaan de opstellingen in november niet door.

dinsdagavonden : 1/9, 6/10, 3/11, 8/12 – 2020 telkens van 19u30 tot ong. 22u  (welkom vanaf 19u15)

zaterdag namiddag : 21/11 en 19/12 – 2020 van 14u30 tot ong.17u  (welkom 14u15)

Prijs per sessie: 40 euro, 3 beurtenkaart (data naar keuze): 100 euro (sessies gaan door bij aanmelding van min. 6 pers en met max. 12 pers)

Aanmelden verplicht ten laatste 1 dag op voorhand bij :

Inge Destrebecq (www.praktijkhuis22.com) – via

praktijk@ingedestrebecq.be of via +32 495 / 32 50 73

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close